Monthly Archives: June 2009

H1N1 is coming, Let’s prevent ourselves!

Standard

ျမန္မာျပည္မွာလည္း H1N1 ဆိုတဲ့ ကပ္ေရာဂါ ေရာက္ရွိလာပါၿပီ။ တစ္ေယာက္ကေန အေယာက္ ၂၀၀ သို႔တိုင္ေအာင္ ကူးစက္ႏႈန္းျပင္းထန္တဲ့ ဒီေရာဂါအတြက္ ကၽြန္မတို႔ေတြ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္တတ္ၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ WHO က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အေမး/အေျဖက႑တစ္ခုကို ကိုဂၽြန္က ဘာသာျပန္ထားတာေတြ႔လို႔ ကၽြန္မဘလာဂ့္မွာလည္း ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးခ်င္ပါတယ္။ မွ်ေ၀ခြင့္ ေပးတဲ့ ကိုဂၽြန္ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင္။

H1N1 ဗုိင္းရပ္စ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဇြန္(၁၁)ရက္ေန႕က WHOမွ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အေမးအေျဖ က႑တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ တတ္ႏိုင္ဆုံး ဘာသာျပန္ေပးထားပါတယ္။

What Can I Do?

H1N1 ကူးစက္မခံရေအာင္ ဘယ္လုိကာကြယ္ႏုိင္မလဲ ?

H1N1 ဗုိင္းရပ္စ္တုပ္ေကြးေရာဂါ အဓိကကူးစက္ျပန္႕ႏွံ႕ပုံမွာ သာမန္ ရာသီတုပ္ေကြးမ်ားကဲ့သုိ႕ပင္ ျဖစ္သည္။ စကားေျပာျခင္း၊ ႏွာေခ်ျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆုိးျခင္းတုိ႕မွ အလြယ္တကူ ကူးစက္ႏုိင္သည္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ တုပ္ေကြးျဖစ္ေနသည္ဟု ထင္ရသူမ်ားႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ေနျခင္းမွ ေ႐ွာင္ၾကဥ္၍ ကူးစက္မခံရေအာင္ ကာကြယ္ႏုိင္သည္။ ျဖစ္ႏုိင္မည္ဆုိပါက တုပ္ေကြးျဖစ္ေနသည္ဟု သံသယ႐ွိသူမ်ားႏွင့္ ၁မီတာ(၃.၂၈ေပ)အကြာတြင္ ေနႏိုင္ရန္ႀကဳိးစားၿပီး ေအာက္ပါတုိ႕ကုိ ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါသည္။

 • ပါးစပ္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းကုိ လက္ျဖင့္ထိေတြ႕ျခင္းမွ ေ႐ွာင္ၾကဥ္ျခင္း။
 • လက္ကုိ ဆပ္ျပာသုံး၍ ေရျဖင့္ စင္ၾကယ္စြာေဆးေၾကာျခင္း (သုိ႕မဟုတ္) အရက္ပ်ံပါသည့္ လက္္ေဆးရည္အသုံးျပဳျခင္း။
 • ဖ်ားနာေနသည္ဟု ယူဆရသူမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာေနထုိင္မႈ မျပဳျခင္း။
 • ျဖစ္ႏုိင္လ်င္ လူစုလူေဝးေနရာမ်ားအတြင္း ေနထုိင္ခ်ိန္ကိုေလွ်ာ့ခ်ျခင္း။
 • မိမိေနထုိင္ရာပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ ျပဴတင္းေပါက္မ်ား ဖြင့္ထားျခင္း။
 • က်န္းမာေရး အေလ့အထေကာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ အိပ္ေရးဝဝ အိပ္စက္ျခင္း၊ အဟာရျပည့္ဝသည့္ အစားအစာမ်ား စားေသာက္ျခင္းႏွင့္ ကုိယ္လက္လႈပ္႐ွားမႈ ျပဳလုပ္ျခင္း။

မ်က္ႏွာဖုံး(Mask)သုံးျခင္းက…? WHOရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္က…?

 • ေနေကာင္းလ်င္ မ်က္ႏွာဖုံး(Mask) တပ္ဆင္ထားစရာ မလုိပါ။ေနမေကာင္းျဖစ္ေနသူကုိ ျပဳစုရသူဆုိပါက ထုိသူႏွင့္အနီးကပ္ ေနထုိင္ရသည့္အခါတြင္ မ်က္ႏွာဖုံး(Mask) တပ္ဆင္ထားသင့္ၿပီး ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္မႈၿပီးပါက မ်က္ႏွာဖုံး(Mask)ကုိ ခ်က္ခ်င္းခၽြတ္ပစ္ကာ လက္ႏွစ္ဖက္ကုိ စင္ၾကယ္စြာ ေဆးေၾကာရမည္။

 • ေနမေကာင္းျဖစ္ေနစဥ္ ခရီးသြားရသည့္အခါျဖစ္ေစ၊ အနီးအနားတြင္ အျခားသူမ်ား ႐ွိေနသည့္အခါျဖစ္ေစ မ်က္ႏွာဖုံး(Mask)တပ္ဆင္၍ ပါးစပ္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းကုိ ဖုံးအုပ္ထားပါ။ မ်က္ႏွာဖုံး(Mask)ကုိ မွန္ကန္စြာ တပ္ဆင္ရန္လုိအပ္သည္။

H1N1 ဗုိင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံေနသည္ကုိ မည္သုိ႕သိႏုိင္မလဲ ?

 • ရာသီတုပ္ေကြးႏွင့္ A/H1N1 ဗုိင္းရပ္စ္တုပ္ေကြးတုိ႕ကုိ ေဆးပညာ အကူအညီမပါပဲ မခြဲျခားႏုိင္ပါ။

 • ကုိယ္ပူျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆုိးျခင္း၊ ေခါင္းကုိက္ျခင္း၊ ကုိယ္လက္ကုိက္ခဲျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္းႏွင့္ ႏွာရည္က်ျခင္း လကၡဏာမ်ားမွာ တုပ္ေကြးႏွစ္မ်ဳိးစလုံးတြင္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။

 • သက္ဆုိင္ရာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားသာလွ်င္ H1N1 ဗုိင္းရပ္စ္တုပ္ေကြး ဟုတ္ မဟုတ္ အတည္ျပဳႏုိင္မည္။

ဖ်ားနာေနၿပီဟုယူဆလ်င္ ဘာလုပ္သင့္သလဲ ?
ေနထုိင္မေကာင္းျဖစ္ကာ ကုိယ္ပူ၊ ေခ်ာင္းဆုိး၊ လည္ေခ်ာင္းနာေနပါက

 • ေက်ာင္း၊ အလုပ္မသြားပဲ လူစုလူေဝးမွ ေ႐ွာင္ၾကဥ္ကာ အိမ္မွာေနပါ။
 • အရည္မ်ားမ်ားေသာက္ၿပီး အနားယူပါ။
 • ေခ်ာင္းဆုိး၊ ႏွာေခ်ပါက ပါးစပ္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းကုိ ဖုံးအုပ္ပါ၊ တစ္႐ႈးစကၠဴသုံးပါက ေသခ်ာစြာစြန္႕ပစ္ပါ၊ ၿပီးလ်င္ လက္ကုိ ဆပ္ျပာသုံး၍ ေရျဖင့္ စင္ၾကယ္စြာေဆးေၾကာပါ (သုိ႕မဟုတ္) အရက္ပ်ံပါသည့္ လက္္ေဆးရည္ျဖင့္ ေဆးေၾကာပါ။
 • ေခ်ာင္းဆုိး၊ ႏွာေခ်သည့္အခါ ပါးစပ္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းကုိ ဖုံးအုပ္စရာ အနီးအနားတြင္ မ႐ွိပါက ပါးစပ္ႏွင့္ ႏွာေခါင္းကုိ လက္ေမာင္းျဖင့္အပ္ၿပီး တတ္ႏိုင္သမွ် ဖုံးအုပ္ပါ။
 • လူအမ်ား႐ွိရာသုိ႕သြားလ်င္ မ်က္ႏွာဖုံး(Mask) မွန္ကန္စြာ တပ္ဆင္အသုံးျပဳပါ။
 • မိသားစုႏွင့္ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားကုိ မိမိဖ်ားနာေနေၾကာင္း အသိေပးၿပီး အျခားသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္းမွ ေ႐ွာင္ၾကဥ္ပါ။
 • နားလည္တတ္ကၽြမ္းသည့္ ဆရာဝန္ႏွင့္ ဆက္သြယ္တုိင္ပင္ကာ ေဆးစစ္ကုသမႈ ခံယူပါ။

အကယ္၍ တုပ္ေကြးျဖစ္ခဲ့လ်င္ ပဋိဇီဝေဆးေသာက္သင့္ပါသလား ?

 • ဆရာဝန္ၫႊန္ၾကားသည့္ ေဆးမ်ားကုိသာ ေသာက္သင့္သည္။ မိမိဘာသာ ေဆးဝယ္ေသာက္ျခင္းကုိ ေ႐ွာင္ၾကဥ္ပါ။

တုပ္ေကြးျဖစ္သည့္ မိခင္မ်ား ကေလးႏို႕တုိက္ႏုိင္ပါသလား ?

 • ဆရာဝန္ ၫႊန္ၾကားမွသာ ကေလးႏုိ႕တုိက္ျခင္းကုိ ရပ္ပါ။ ထုိသုိ႕မဟုတ္ပါက ကေလးကုိ ႏုိ႕တုိက္ႏုိင္ပါသည္။ မိခင္ႏို႕တုိက္ျခင္းျဖင့္ ကေလး၏ ကုိယ္ခံစြမ္းအား တုိးတက္ေစပါမည္။

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေဆးကုသမႈ ခံယူသင့္ၿပီလဲ ?

 • သုံးရက္ဆက္တုိက္ ကုိယ္ပူခ်ိန္တက္ေနၿပီး အသက္႐ူရ ခက္ခဲလာျခင္း၊ ကေလးငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ကုိယ္ပူမက်ပဲ အသက္႐ူႏႈန္းျမန္ျခင္းတုိ႕ ျဖစ္လာပါက နီးစပ္ရာ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းသုိ႕ သြားသင့္သည္။

 • အိမ္မွာဆုိလ်င္လည္း အရည္မ်ားမ်ားေသာက္၍ အနားယူကာ အကုိက္အခဲေပ်ာက္ေဆး ေသာက္ပါ။ အိပ္ေရးဝဝ အိပ္ျခင္းျဖင့္လည္း အမ်ားစုမွာ ျပန္လည္သက္သာလာႏိုင္သည္။ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ Aspirin မပါဝင္ေသာ အကုိက္အခဲ ေပ်ာက္ေဆးမ်ား တုိက္ႏုိင္ပါသည္။

တုပ္ေကြးျဖစ္ေသာ္လည္း သက္ေသာင့္သက္သာ ႐ွိေနပါက လုပ္ငန္းခြင္သုိ႕ သြားသင့္ပါသလား ?

 • မသြားသင့္ပါ။ တုပ္ေကြးျဖစ္ၿပီဆုိပါက ေရာဂါလကၡဏာ မေပ်ာက္မခ်င္း လုပ္ငန္းခြင္သုိ႕ မသြားပဲ အိမ္မွာသာ နားေနသင့္သည္။

ခရီးသြားႏုိင္မလား ?

 • ေနထုိင္မေကာင္းျဖစ္ေနၿပီး တုပ္ေကြးလကၡဏာမ်ား ခံစားေနရပါက ခရီးမသြားသင့္ပါ။ မိမိဘာသာ တုပ္ေကြးျဖစ္ေနၿပီဟု သံသယ႐ွိလ်င္ နားလည္တတ္ကၽြမ္းသည့္ ဆရာဝန္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံၿပီး က်န္းမာေရးစစ္ေဆးသင့္သည္။

Golden Rules for Living

Standard

တစ္ျခားသူေတြအတြက္ စဥ္းစားေပးျခင္းဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ ဘ၀ နဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ လူအဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ အေျခခံ အခ်က္ေတြ ျဖစ္တယ္။

(ကြန္ဖ်ဳးရွပ္စ္)

တစ္ခုခုကိုဖြင့္ၿပီးရင္၊ ျပန္ပိတ္ခဲ့ပါ။

ေသာ့ဖြင့္ၿပီးရင္၊ ေသာ့ကိုျပန္ခတ္ခဲ့ပါ။

တစ္ခုခုကို ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီးရင္၊ ၀န္ခံလိုက္ပါ။

သင္မျပဳျပင္တတ္ရင္၊ ျပဳျပင္တတ္တဲ့သူတစ္ေယာက္ကို ေခၚလိုက္ပါ။

ငွားၿပီးရင္ ျပန္ေပးပါ။

တန္ဘိုးထားရင္၊ ေသေသခ်ာခ်ာဂရုစိုက္ပါ။

ရႈပ္ဖြထားၿပီးရင္၊ ျပန္လည္ရွင္းလင္းပါ။

ယူၿပီးလွ်င္ ျပန္ထားပါ။

တစ္ေယာက္ေယာက္ပိုင္တဲ့ ပစၥည္းကို အသံုးျပဳခ်င္ရင္၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံပါ။

ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္ဆိုတာ မသိရင္၊ ဘာကိုမွ မထိပါနဲ႔။

ကိုယ့္ကိစၥမဟုတ္ရင္၊ ကိုယ္နဲ႔မဆိုင္ရင္ ေမးခြန္းေတြ သိပ္မေမးပါနဲ႔။

အေကာင္းအတိုင္းရွိေနတဲ့ အရာတစ္ခုကို၊ မျပဳျပင္ပါနဲ႔။

တစ္စံုတစ္ေယာက္အတြက္ အက်ိဳးရွိမယ္ဆိုရင္၊ ေျပာျဖစ္ေအာင္ ေျပာလိုက္ပါ။

တစ္ေယာက္ေယာက္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစမယ္ဆိုရင္၊ ရင္ထဲမွာပဲ သိမ္းထားလိုက္ပါ။

Source Unknown

The Rules of Being a Human

သင္ဟာခႏၶာကိုယ္ၾကီးတစ္ခု ပိုင္ဆိုင္ရမွာပါ။
သင္ခ်စ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မုန္းသည္ျဖစ္ေစ အဲဒီခႏၶာကိုယ္ၾကီးဟာ သင္အသက္ရွင္ေနသေရြ႔ သင္ႏွင့္အတူရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သင္ဟာ သင္ခန္းစာေတြကို ေလ့လာသင္ယူရပါလိမ့္မယ္။
သင္ဟာ ဘ၀ လို႔ေခၚတဲ့ ပံုစံမက်တက် အခ်ိန္ျပည့္ေက်ာင္းေတာ္ၾကီးမွာ ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းခံရပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီေက်ာင္းၾကီးမွာ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း သင္ခန္းစာေတြကို ေလ့လာသင္ယူရပါလိမ့္မယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာေတာ့ အဲဒီသင္ခန္းစာေတြဟာ သင့္အၾကိဳက္ျဖစ္ႏိုင္သလို၊ တစ္ခါတစ္ရံမွာေတာ့လည္း မိုက္မဲလွတဲ့အလုပ္တစ္ခုလို႔လည္း ထင္ခ်င္ထင္ေနပါလိမ့္မယ္။

မေတာ္တဆအမွားဆိုတာ မရွိပါဘူး။ သင္ခန္းစာေတြ ခ်ည္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈဆိုတာ ေလ့လာစမ္းသပ္မႈတစ္ခုရဲ့ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ မေအာင္ျမင္(က်ရႈံး) တဲ႕ စမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္မႈ (လက္ေတြ႕သုေတသန)မ်ားသည္ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေသာ အလုပ္ ဆီသို႕ လက္ေတြ႕ စမ္းသပ္မႈျဖစ္စဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းမွ်သာျဖစ္သည္တဲ့။

သင္ခန္းစာတစ္ခုကို အလြတ္မရမခ်င္း ထပ္ကာထပ္ကာ သင္ယူရမွာပါ။
သင္ခန္းစာတစ္ကို သင္အလြတ္မရမခ်င္း ပံုစံမ်ိဳးစံုနဲ႔ သင့္ကိုသင္ၾကားေပးပါလိမ့္မယ္။ ပိုင္ႏိုင္မွသာလွ်င္ ေနာက္အသစ္တစ္ခုကို တက္လွမ္းခြင့္ရွိပါတယ္။

သင္ခန္းစာေတြ သင္ယူျခင္းဟာ အဆံုးမရွိပါဘူး။

သင္ခန္းစာမရွိတဲ့ ဘ၀အစိတ္အပိုင္းဆိုတာလည္း ရွိမွာမဟုတ္ပါဘူး။ သင္အသက္ရွင္သန္ေနသေရြ႕ ေလ့လာစရာေတြ ရွိေနဆဲပါပဲ။

သင္ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာအရာသည္ လက္ရွိအရာေလာက္ မေကာင္းပါ။
သင္ရည္မွန္းျပီး ၾကိဳးစားေနေသာ အရာတစ္ခုသည္ သင့္လက္၀ယ္ကိုေရာက္ရွိလာေသာအခါ၊ သင့္အတြက္ ေနာက္လိုခ်င္ေသာ၊ အေရးၾကီးေသာ၊ ယခုထက္ပိုေကာင္းေသာအရာတစ္ခု ေပၚေပါက္လာေပလိမ့္အံုးမည္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိပိုင္ဆုိင္ေနတာေတြဟာ အေကာင္းဆံုးေသာ အရာေတြျဖစ္တယ္။

တစ္ျခားသူမ်ားသည္ သင့္အတြက္မွန္တစ္ခ်ပ္မွ်သာ ျဖစ္သည္။
ကုိယ္ကိုယ္တိုင္ ခ်စ္သလား မုန္းသလားဆိုတာ တစံုတရာ တန္ျပန္ မခံစားရေသးမခ်င္း တျခားလူေတြကို ခ်စ္ႏိုင္ မုန္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

သင့္ဘ၀တြင္ သင္လုပ္ေသာအရာမွန္သမွ်သည္ သင့္အေပၚတြင္သာ မူတည္သည္။
သင့္မွာ သင္လိုအပ္တဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြ၊ ကီရိယာတန္ဆာပလာေတြ အစံုရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြကို အသံုးတည့္ေအာင္ ဘယ္လိုအသံုးခ်မလဲဆိုတာကေတာ့ သင့္အေပၚမွာပဲ မူတည္ပါတယ္။ သင့္ဟာသင္ ေရြးခ်ယ္ရမွာပါ။

သင္ခန္းစာေတြသင္ၾကားျပီး ဘ၀ရဲ့ေမးခြန္းေတြအတြက္ ေျဖဆိုဖို႔ အေျဖဟာ သင့္ရဲ့ကိုယ္၊ စိတ္ေတြထဲမွာပဲရွိေနပါတယ္။
သင္လုပ္ရမွာကေတာ့ ၾကည့္ရႈ၊ နားဆင္ပါ၊ ယံုၾကည္ပါ..စေသာအရာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ဒါေတြအားလံုးကို ေမ့ေမ့ေပ်က္ေပ်ာက္ ထားခဲ့ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Sources: Cherie Carter-Scott

Chicken Soup for the Soul

Photos Again!

Standard

ဒီပံုကေတာ့ Capital Hypermarket မွာ ရိုက္ထားတာပါ… အဲ့လို အညိဳေရာင္ေလး ျဖစ္သြားတာကို သေဘာက်တယ္

155904546

စိုးေဇယ် ရိုက္ေပးတဲ့ ပံုပါ.. ေထာက္ၾက့ံ စစ္သခၤ် ိဳင္းမွာ ရိုက္တာ.. နည္းနည္း ျဖတ္ၿပီး.. photofunia မွာ ကလိထားတာပါ..

1248836726

အေပၚဆံုးက ပံုကို လုပ္ထားတာပါ… ဒီအိုင္ဒီယာေလးကို အရမ္းႀကိဳက္တယ္…

791712857

အခုတေလာ အလုပ္မ်ားေနေတာ့ စာေတြ မေရးအားေသးဘူး ျဖစ္ေနတယ္.. ဒါနဲ႔ သေဘာက်မိတဲ့ ပံုေလးေတြကို တင္ထားလိုက္ပါတယ္။ ကိုယ့္ဘေလာဂ့္မွာ ကိုယ့္ပံုတင္တာ ဘာျဖစ္လဲ ေနာ… !

My Hobby!

Standard

မီးေလးဇာက ကၽြန္မကို ၀ါသနာေတြအေၾကာင္းေရးခိုင္းဖို႔ တဂ္လုပ္ထားတာေတာ့ နည္းနည္းၾကာခဲ့ပါၿပီ။ ကိုယ့္အေၾကာင္းနဲ႔ကိုယ္ ခ်က္ခ်င္းမေရးႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ မီးေလးကို အရင္ဆံုးေတာင္းပန္ခ်င္ပါတယ္။ လူ အေတာ္မ်ားမ်ား ေရးၿပီးျဖစ္ၾကတဲ့ ကၽြႏု္ပ္၏ ၀ါသနာ ဆိုတဲ့ပိုစ့္ေလးကို ကၽြန္မလည္း အခုေရးပါမယ္။

“လူတစ္ေယာက္ ၀ါသနာတစ္မ်ိဳး” ဆိုေပမယ့္ ကၽြန္မရဲ႕ ၀ါသနာကေတာ့ တစ္ခုမကပါဘူးရွင္။ ၀ါသနာဆိုတာ ကိုယ္ေရာက္ရွိေနတဲ့ အသက္အရြယ္နဲ႔ ကိုယ္က်င္လည္ေနရတဲ့ ပတ္၀န္က်င္ေတြကို လိုက္ေလ်ာညီေထြၿပီး ေျပာင္းလဲတတ္တယ္လို႔လည္း ကၽြန္မထင္ပါတယ္။ ငယ္ငယ္တုန္းက စိန္ေျပးတန္း ကစားဖို႔ကို ၀ါသနာပါခဲ့တဲ့ သူတစ္ေယာက္ဟာ အရြယ္ေရာက္လာတဲ့ အခါမွာေတာ့ ေရွာ့ပင္းထြက္တဲ့ ၀ါသနာကို ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕၀ါသနာေတြကေတာ့ ငယ္ငယ္ကကို အခုခ်ိန္ထိ ဘယ္လိုမွ ေဖ်ာက္ဖ်က္လို႔ မရပဲ.. ေသတဲ့အထိေတာင္ ပါသြားတတ္ၾကတဲ့ ၀ါသနာမ်ိဳးပါ။ ဥပမာ.. စာဖတ္တာ.. ပန္းခ်ီဆြဲတာ.. တံဆိပ္ေခါင္းေတြစုတာ.. အစရွိသျဖင့္ေပါ။ တစ္ခ်ိဳ႕ေတြကေတာ့ ၀ါသနာပါတဲ့ အလုပ္နဲ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳၾကသလို တစ္ခ်ိဳ႕အတြက္က်ျပန္ေတာ့ ၀ါသနာဆိုတာ အပန္းေျဖစရာ တစ္ခုအျဖစ္နဲ႔ပဲ အသံုးခ်ၾကျပန္ပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ ၀ါသနာေတြထဲမွာ ငယ္ငယ္ကတည္းက မေပ်ာက္မပ်က္ပဲ ၀ါသနာ ပါခဲ့တာေတြ ရွိသလို… အသက္အရြယ္နဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္အလိုက္ ေျပာင္းလဲေပၚေပါက္လာတဲ့ ၀ါသနာမ်ိဳးလည္း ပါပါတယ္ရွင္။

စာဖတ္ျခင္း

ကၽြန္မ စာဖတ္တာကို ၀ါသနာပါပါတယ္။ ငယ္ငယ္ကတည္းက ကာတြန္းစာအုပ္၊ မိုးေသာက္ပန္း စာေစာင္မ်ား၊ မဂၤလာေမာင္မယ္ စာေစာင္မ်ား အစရွိတာေတြကို ဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္မကို စာဖတ္၀ါသနာပါေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးခဲ့တာကေတာ့ ကၽြန္မရဲ႕ အေဖပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းဆရာ တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ကၽြန္မရဲ႕ အေဖဟာ သမီးႏွစ္ေယာက္လံုးကို စာဖတ္ျခင္းကို စိတ္၀င္စားေစဖို႔ ငယ္ငယ္ကတည္းက ေလ့က်င့္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မဖတ္တဲ့ စာမ်ိဳးက သုတစာေပထက္ ရသစာေပေတြ ပိုမ်ားပါတယ္။ အခ်စ္၀တၳဳသီးသန္႔ထက္ ရသစံု ေပးစြမ္းႏိုင္တဲ့ ၀တၳဳမ်ိဳးေတြကိုလည္း ဖတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာျပန္စာေပေတြကိုလည္း ဖတ္ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါ တစ္ရံမွာေတာ့လည္း ဘာသာေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စာေပေတြကို ဖတ္ပါတယ္။ မဖတ္ခ်င္ဆံုးကေတာ့ တတ္က်မ္းေတြကိုပါ။ ဘာလုပ္ရမယ္ ဘာလုပ္ရမယ္ဆိုၿပီး ေျပာထားတာေတြကို လိုက္မလုပ္ႏိုင္တာ မ်ားေတာ့လည္း ကိုယ့္ဟာကိုယ္ စိတ္ပ်က္ရင္း မဖတ္ခ်င္ေတာ့တာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆရာေဖျမင့္ေရးတဲ့ စာအုပ္တစ္ခ်ိဳ႕ကိုေတာ့ ႀကိဳက္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ နာမည္ေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားရဲ႕ Biography ေတြကုိ ဖတ္ဖို႔ စိတ္၀င္စားေနပါတယ္။ ဖတ္ေနတာကေတာ့ ေခ်ေဂြဗားရားအေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မအႀကိဳက္ဆံုး စာေရးဆရာေတြကေတာ့ ဂ်ဴး၊ ျမသန္းတင့္၊ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္မမေလး၊ အၾကည္ေတာ္၊ တာရာမင္းေ၀၊ ဆရာေအာင္သင္း၊ ေမာင္ထြန္းသူ၊ ဆရာေတာ္ ဦးေဇာတိကႏွင့္ အရွင္ဆႏၵာဓိက တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္ရွင္။ ဂ်ဴးရဲ႕ “အမွတ္တရ” ကို အရမ္းႀကိဳက္သလုိ၊ ဆရာမႀကီး ေဒၚခင္မ်ိဳးခ်စ္ ေရးတဲ့ “The Colorful Myanmar” စာအုပ္ကိုလည္း ႏွစ္သက္မိပါတယ္။ ဆရာျမသန္းတင့္ ဘာသာျပန္တဲ့ “လာျခင္းေကာင္းေသာ အရွင္” စာအုပ္ကလည္း ကၽြန္မအသဲစြဲထဲက တစ္ခုပါပဲ။ ဆရာမင္းလူရဲ႕ ဘ၀သရုပ္ေဖာ္ ၀တၳဳေတြကိုလည္း ႏွစ္သက္မိပါတယ္။ ဦးေအးေမာင္ေရးတဲ့ ဘာသာေရးစာအုပ္မ်ားနဲ႔ စိတ္ပညာစာအုပ္မ်ားကိုလည္း ဖတ္ျဖစ္ပါတယ္ရွင္။

သီခ်င္းဆိုတာ၊ သီခ်င္းနားေထာင္တာ

သီခ်င္းေတြက ကၽြန္မကို စိတ္ေပ်ာ္ေစပါတယ္။ ရႊင္လန္းေစပါတယ္။ သီခ်င္းဆိုျခင္းကလည္း စိတ္ဖိစီးမႈေတြကို ေပ်ာက္ကြယ္ေစပါတယ္။ ကၽြန္မကေတာ့ သီခ်င္းနားေထာင္တာေကာ သီခ်င္းဆိုတာပါ ႏွစ္မ်ိဳးလံုး ၀ါသနာ ပါပါတယ္ရွင္။ အေခြထုတ္ဖို႔ အဆိုေတာ္ အသစ္ရွာေနသူမ်ား ဆက္သြယ္ႏိုင္ၾကပါတယ္ 😀 😛 ။ ႀကိဳက္တဲ့ Music အမ်ိဳးအစားကေတာ့ Hip Hop / R & B ေတြကို ႀကိဳက္ပါတယ္။ စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္၊ ေဂ်းမီ၊ ၾကက္ဖ အစရွိတဲ့ အဆိုေတာ္ေတြကေတာ့ ကၽြန္မရဲ႕ ေဖးဗရိတ္ေတြေပါ့။ ကာရာအိုေကေတြ ဘာေတြ ဆိုျဖစ္ရင္ေတာ့ ေပါ့ပ္ေတြပဲ အဆိုမ်ားပါတယ္။ ရွင္ဖုန္း၊ တင္ဇာေမာ္၊ ေရဗကၠာ၀င္း တို႔ရဲ႕ သီခ်င္းတစ္ခ်ိဳ႕ကို ႀကိဳက္ပါတယ္။ ေလးျဖဴ၊ မ်ိဳးႀကီး၊ အငဲ တို႔ရဲ႕ သီခ်င္းေတြကိုလည္း နားေထာင္ျဖစ္ပါတယ္။ သီခ်င္းတိုင္းကိုေတာ့ နားေထာင္ျဖစ္တယ္ရွင့္။ အဂၤလိပ္သီခ်င္းေတြကေတာ့ အဆိုေတာ္နာမည္ မသိပဲ နားေထာင္ျဖစ္တာေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ အႀကိဳက္ဆံုး သီခ်င္းရယ္လို႔ မရွိပါဘူး။ အိပ္ေပ်ာ္ေစတဲ့ သီခ်င္းမ်ိဳးကလြဲရန္ က်န္တာအကုန္ ႀကိဳက္ပါတယ္။ ေ၀ဖန္ေရးေတြ ဘာေတြေတာ့ သိပ္မလုပ္တတ္ပါဘူး။ ႀကိဳက္လို႔ နားေထာင္ျဖစ္ရံုေလးပါ။

Blogging

အစကေတာ့ စာေရးတာလို႔ ေျပာအံုးမလို႔ပဲ။ ဒါေပမယ့္ စာေရးတယ္ဆုိတာ မီဒီယာေပါင္းစံုနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေရးသားမွ ပိုၿပီးေခၚလို႔ေကာင္းတယ္လို႔ စဥ္းစားမိတာေၾကာင့္ ဘေလာဂ့္ေရးတာလို႔ပဲ ေရးလိုက္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္မက ဘေလာဂ့္ေပၚမွာပဲ ေရးတာကို။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာစၿပီး ဘေလာဂ့္ေရးခဲ့ပါတယ္။ ခုဆိုရင္ သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ေက်ာ္ရွိပါၿပီ။ အစတုန္းကေတာ့ အလွအပနဲ႔ ပတ္သက္တာေလးေတြကို အေရးမ်ားေပမယ့္ ခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ေရးခ်င္စိတ္ရွိတာ အကုန္ေရးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မက လိုင္းတစ္လိုင္း သီးသန္႔မဟုတ္ပဲ အေထြေထြလို႔ပဲ ဘေလာဂ့္ကို နာမည္တပ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ က်င္လည္ရတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ ေပါင္းသင္းမိတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ ၀ါသနာေပါ့ရွင္။

Translation

ျမန္မာလိုကေန အဂၤလိပ္လိုိသို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အဂၤလိပ္လိုကေန ျမန္မာလို သို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ တစ္ခုခုကို ဘာသာျပန္ေနရရင္လည္း ကၽြန္မေပ်ာ္ေနပါတယ္။ ကၽြန္မ ရခိုင္ကေန ရန္ကုန္ကို တက္လာေတာ့ အေဒၚတစ္ေယာက္အိမ္မွာေနပါတယ္။ စမ္းေခ်ာင္း မဂၤလာလမ္းမွာပါ။ ဆရာႀကီး ဦးလွသမိန္ရဲ႕သား ဆရာဦးလွဘုန္းေအာင္ ေနတဲ့အိမ္နဲ႔ အေပၚထပ္ ေအာက္ထပ္ပါ။ သူတို႔အိမ္မွာက ဘာသာျပန္ဆရာေတြ စုစုေ၀းေ၀းရွိေနတတ္ပါတယ္။ ဆရာ့ဆီမွာလည္း အဂၤလိပ္စာသင္ရင္း၊ ဆရာတို႔လုပ္တာကိုလည္း လိုက္ၾကည့္ရင္း ဘာသာျပန္ခ်င္စိတ္ေတြ ေပၚလာရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္တုန္းကဆို The Best English Magazine, Top English Magazine မွာပါတဲ့ ဘာသာျပန္ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ၀င္ၿပိဳင္ဖူးပါတယ္။ ဆုေတာ့ တစ္ခါမွ မရဖူးေပမယ့္ အေကာင္းဆံုး ဆယ္ေယာက္ထဲမွာေတာ့ ပါ၀င္ဖူးပါတယ္။ အခုလည္း ဘေလာဂ့္အတြက္ စာေရးတာေတြက ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါးေတြ မ်ားပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္ဖန္တီးတာထက္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုကို အင္တာနက္ ထဲမွာရွာၿပီး ေတြ႔လာတဲ့အရာေတြကို ေပါင္းစပ္ၿပီး ပိုစ့္တစ္ပုဒ္ လုပ္ပါတယ္။

ကၽြန္မရဲ႕ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ထားမိတာကေတာ့ Business Management and Marketing ပိုင္းပါ။ ကၽြန္မ၀ါသနာ ပါတာေတြနဲ႔လည္း တစ္ခုမွ မဆိုင္ဘူးေနာ္။ ငယ္ငယ္တုန္းကေတာ့ Architect တစ္ေယာက္ အရမ္းကို ျဖစ္ခ်င္ခဲ့ပါတယ္။ ပံုဆြဲရတာကိုလည္း ၀ါသနာတစ္အား ပါပါတယ္။ သူငယ္တန္းေလာက္ကေန ကိုးတန္း ဆယ္တန္းေလာက္ထိ ေတြ႔ကရာ စာရြက္မွာ အရုပ္ဆြဲလို႕ ေကာင္းတုန္းေပါ့။ အိမ္ပံုေလးေတြ ဆြဲရတာ သေဘာက်ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မတို႔ ဆယ္တန္းေအာင္ေတာ့ YIT ဆိုတာႀကီးကို တိုက္ရိုက္တက္ခြင့္ မရေတာ့ပါဘူး။ GTC ကေနတစ္ဆင့္မွ B.Tech, B.E အထိေရာက္ေအာင္ တက္ရတာမ်ိဳးပါ။ အမွတ္က ေကာင္းတယ္ဆိုေပမယ့္ ေဆးေက်ာင္းကိုလည္း မမီျပန္ဘူး။ GTC ဆိုတာကိုလည္း စိတ္ကထင္မိတာက နည္းနည္းနိမ့္တယ္ေပါ့ေလ။ မတက္ခ်င္ဘူးေပါ့.. ငယ္တုန္းဆိုေတာ့လည္း ေရရွည္ကို မေတြးမိျပန္ဘူး။ အိမ္က မိဘေတြကလည္း အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ဖို႔ အားမေပးတာေၾကာင့္ စီးပြားေရး တကၠသိုလ္တက္ခဲ့ရင္းနဲ႔ပဲ ဒီလိုင္းထဲကို ေရာက္လာရေၾကာင္းပါရွင္။

Acknowledgment

Standard

ကၽြန္မရဲ႕ ရင္ကြဲနာဆုိတဲ့ ၀တၳဳေလးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေက်းဇူးတင္စရာ ၀န္ခံစရာေလးေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီ၀တၳဳေလးက ကၽြန္မ ေရးခဲ့သမွ် အခ်စ္၀တၳဳေတြထဲမွာ အေပါက္ဆံုးလို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အားေပးၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္ရွင္။ ကၽြန္မလည္း ကိုယ့္ဟာကိုယ္ နည္းနည္းေတာ့ လက္ရည္တက္လာတယ္လို႔ ခံစားမိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ အခ်စ္၀တၳဳ ထပ္ေရးျဖစ္ရင္ေတာင္ ဒီေလာက္ ေကာင္းႏိုင္ပါေတာ့မလား မသိဘူး။

ဒီ ၀တၳဳေလးဟာ တစ္ကယ့္အျဖစ္အပ်က္ေလးတစ္ခုကို အေျခခံၿပီး ဇာတ္အိမ္တည္ထားေပမယ့္ ၀တၳဳတစ္ပုဒ္ကို ၀တၳဳလို႔ပဲ ခံစားၿပီး ဖတ္ေစခ်င္ပါတယ္ရွင္။ ကၽြန္မ သံုးထားတဲ့ အသံုးအႏႈန္းေလးေတြထဲမွာ ကၽြန္မအရမ္းႏွစ္သက္တဲ့ စာေရးဆရာမ ဂ်ဴးရဲ႕ စာသားေတြကို ယူသံုးထားမိပါတယ္ဆိုတာ ၀န္ခံပါရေစ။ ကၽြန္မ အမွတ္ရေနၿပီး ယူသံုးခဲ့မိတာေတြကေတာ့…အပို္င္း (2) ထဲမွာပါတဲ့

ကၽြန္မ စာအုပ္တစ္အုပ္ထဲတြင္ ဖတ္ဖူးသည္။ မရင့္က်က္ေသာ သူမ်ားအတြက္ အခ်စ္ဆိုသည္မွာ လိုအပ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ရင့္က်က္ေသာသူမ်ားအတြက္ အခ်စ္ဆိုေသာအရာသည္ အခ်စ္ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္တဲ့။

ကၽြန္မ ခ်စ္ေသာ အခ်စ္သည္ အေတြ႔အထိကင္းေသာ အေငြ႔သက္သက္သာ ျဖစ္သည္။

အပိုင္း (၁) ထဲမွာပါတဲ့ စြန္ကေလးနဲ႔ ေပးတဲ့ ဥပမာကေတာ့ ဘုန္းဘုန္းဦးကုမာရက ကၽြန္မကို ဆံုးမသြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုန္းဘုန္းေျပာခဲ့တဲ့ စကားကိုလည္း ထည့္ေရးခဲ့တယ္ဆိုတာ ၀န္ခံရင္း ဘုန္းဘုန္းကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာခ်င္ပါတယ္ရွင္။

ေလထဲမွာ ပ်ံေနတဲ့ စြန္ကေလးေတြဟာ.. ရစ္လံုးကေန ႀကိဳးနဲ႔ထိန္းထားရက္နဲ႔ေတာင္ ဘယ္ဘက္ကိုယိမ္းလိုက္၊ ညာဘက္ကိုယိမ္းလိုက္နဲ႔ ေလႏွင္ရာကို လိုက္ပါေနၾကတယ္။ ရစ္လံုးနဲ႔ အေ၀းမွာရွိေနခိုက္ သူတုိ႔ ယိမ္းခ်င္ရာဘက္ကို ယိမ္းေနၾကတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့လည္း ရစ္လံုးဆီကို တစ္ျဖည္းျဖည္းျပန္ေရာက္လာရတာပဲ။

ကၽြန္မကို ကြန္းမန္႔ေတြေရးၿပီး အားေပးခဲ့ၾကေသာ စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ားႏွင့္ facebook မွ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ public comments မ်ားကိုသာမက အီေမလ္းပို႔ၿပီး private comments မ်ားျဖင့္ အားေပးခဲ့ၾကသူမ်ား၊ severe response ေပးၾကသူမ်ား၊ ေ၀ဖန္အႀကံျပဳေပးၾကသူမ်ား အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္လို႔ ေျပာလိုပါတယ္ရွင္။

ကၽြန္မဒီ၀တၳဳကို ဘာေၾကာင့္ေရးဖုိ႔ စဥ္းစားခဲ့တာလဲ ဆိုရင္. သိပ္ခ်စ္တတ္သြားရင္ သိပ္ခံစားတတ္ၾကတယ္ ဆိုတာျပခ်င္လို႔ပါပဲ။ မိန္းမျဖစ္ေစ၊ ေယာက်္ားျဖစ္ေစ ပံုအပ္ၿပီး မယံုၾကည္သင့္ၾကဘူးဆိုတာကို ကၽြန္မရဲ႕ အျဖစ္နဲ႔ယွဥ္ၿပီး သင္ခန္းစာ ယူတတ္ေစခ်င္လို႔ ဆိုရင္ ကၽြန္မစကားေတြ အရမ္းႀကီးက်ယ္သြားမွာလည္း စိုးရပါေသးတယ္။ အြန္လိုင္းေပၚမွာ အခ်စ္စစ္ကို ေတြ႔ႏိုင္သလို၊ အလိမ္အညာမ်ားလည္း ရွိပါတယ္ဆိုတာကို လူတိုင္း သိၿပီးသားျဖစ္ေပမယ့္ ပိုသတိထားမိၾကေအာင္ ခ်ျပခ်င္တာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

မည့္သူ႔ကုိမွ် ထိခိုက္ရန္ မရည္ရြယ္ခ့ဲပါ။ တိုက္ဆိုင္မႈရွိေကာင္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ တိုက္ဆိုင္မႈရွိကလည္း ခြင့္လြတ္ေပးၾကပါလို႔ ေျပာလိုပါတယ္ရွင္။

ကြၽန္မ၏ ရင္ကြဲနာ (အပိုင္း -၂)

Standard

ကၽြန္မက အိုင္တီ Company တစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္သည္။ ကၽြန္မတို႔ရံုးတြင္ သူႏွင့္သိေသာ မိတ္ေဆြမ်ားလည္း ရွိသည္။ အိုင္တီေလာကသား အခ်င္းခ်င္း၊ ဒီဇိုင္နာမ်ား အခ်င္းခ်င္း အကၽြမ္းတ၀င္ျဖစ္ၾကသည္ကေတာ့ မဆန္းလွပါ။ သူ ျမန္မာျပည္တြင္ အလုပ္လုပ္စဥ္ အခ်ိန္တုန္းကတည္းက သူဆြဲေသာ Web Design မ်ားသည္ လက္ဖ်ားခါေလာက္သည္ ဆိုတာကိုေတာ့ ဟိုလူေျပာ ဒီလူေျပာျဖင့္ ၾကားဖူးပါသည္။ မင္းသက္ေဆြ ဆိုေသာ နာမည္တစ္လံုးကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သည့္ သူ႔ကိုေတာ့ ကၽြန္မ ခ်ီးက်ဴးပါသည္။ သူ႔အေၾကာင္း မေကာင္းေျပာသူမ်ားလည္းရွိသလို အေကာင္းေျပာသူမ်ားလည္း တစ္ပံုတစ္ပင္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္မတို႔ရံုးမွ သူ႔သူငယ္ခ်င္းမ်ားသည္ သူနဲ႔ ကၽြန္မ ပတ္သက္မႈရွိေၾကာင္းကို မသိၾကပါ။ ကၽြန္မက သူ႔အေၾကာင္းမ်ားကို ေမးႏုိင္ေသာ္လည္း.. ဘယ္သူမွ မသိေစနဲ႔ ဆိုေသာ သူ႔တားျမစ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကၽြန္မ ဘာစကားတစ္ခြန္းမွ မဟျဖစ္ခဲ့သည္ကေတာ့ အမွန္တရားတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္မတို႔ဌာနတြင္ ကၽြန္မထိုင္ရေသာ ေနရာသည္ ဌနအ၀င္၀နားတြင္ရွိၿပီး အမ်ားသူငွာသြားလာေနၾကေသာ လမ္းႏွင့္လည္း နီးပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္မ၏ LCD Flat ေမာ္နီတာသည္ ဌာနတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကား လမ္းတြင္သြားလာေနၾကသူမ်ား အမွတ္တမဲ့ၾကည့္လ်င္ပင္ ကၽြန္မဘာလုပ္ေနသည္ကို အလြယ္တကူသိႏိုင္ေသာ အေနအထားတြင္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း သူနဲ႔ ကၽြန္မ ပတ္သက္မႈကို ကၽြန္မတို႔ရံုးမွ သူ႔မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ သတိျပဳမိသြားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ သတိျပဳမိျခင္းသည္ ကၽြန္မအတြက္ ကံေကာင္းျခင္းတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သလို၊ ကံဆိုးျခင္းတစ္ခုဟု အမည္တပ္လ်င္လည္း ရႏိုင္ပါသည္။ ကၽြန္မခံစားရမည္ျဖစ္ေသာ နာက်င္မႈမ်ားသည္ ထိုေန႔မွ စတင္ျမစ္ဖ်ားခံခဲ့ပါသည္။

“ကိုေရ ကၽြန္မ ထမင္းသြားစားေတာ့မယ္”
“အိုေကဗ်ာ.. ကိုလည္းသြားစားေတာ့မလို႔.. အတူတူစားခ်င္လိုက္တာ.. ေလယဥ္လက္မွတ္၀ယ္ၿပီး ျပန္လာခဲ့ရမလား မသိ”
“အဟားးးးးးးးးး ေကာင္းသားပဲ ကိုရဲ႕.. ဒါေပမယ့္ ကိုမေရာက္မခ်င္း ဗိုက္ဆာဆာနဲ႔ ေစာင့္ရမယ့္ ကၽြန္မ အျဖစ္ေလးကို မသနားဘူး လား ဟင့္..”
“မသနားပါဘူး.. ေစာင့္ေနေပါ့.. ဒီေလာက္ေလးေတာင္ မေစာင့္ႏိုင္ဘူးလား”
“အင္းေလ ေစာင့္ဆ္ိုလည္း ေစာင့္ေနရံုပဲေပါ့.. ဘာမဆိုရပ္ေစာင့္ရတယ္ ရည္းစားထားလည္းကြယ္”
“ဘာတုန္း သီခ်င္းႀကီးလား”
“ဟုတ္ပါ့ ေမာင္ေမာင္ေဇာ္လတ္ေလ.. ဒါေလးေတာင္ မသိဘူးလား.. ပိန္းပါ့ကြာ”

“ကဲ ႀကီးေတာ္ေလး.. ထမင္းစားခန္းထဲက ညည္းကိုမွာလိုက္တယ္.. ထမင္းေတြ ေအးကုန္ေတာ့မယ္ ျမန္ျမန္လာစားေတာ့တဲ့.. ေမာင္ေမာင္ေဇာ္လတ္ လုပ္မေနနဲ႔ေနာ္..”

ရုတ္တရက္ ကၽြန္မေနာက္က အသံထြက္လာေတာ့ ကၽြန္မလန္႔ဖ်တ္ကာ လွည့္ၾကည့္မိသည္။ ကၽြန္မကို ၿပံဳးစိစိနဲ႔ ရပ္ၾကည့္ေနေသာ ကိုႏိုင္ေဇာ္ဆိုေသာ အကိုႀကီးကိုေတြ႔ရသည္။

“အဟီး.. ခ်စ္ကိုႀကီး.. အခုသြားၿပီ ေက်းဇူးပဲ လာေျပာတာ”
“ဘာမွ ဟီးေန ျဖီးမေနနဲ႔ႀကီးေတာ္.. ငါက ကေလးမေလး ဘာသံမွမၾကားမိဘူး ရိုးလွၿပီထင္ေနတာ ခုေတာ့ညည္းေလးလဲ အၿမီးေလးနဲ႔ပဲ”
“ဟာ… အကို.. သမီးကို မစပါနဲ႔ အကိုရာ.. သမီးရွက္လို႔႔ပါ.. အကို ဘာေတြေတြ႔လိုက္လဲဟင္.. ဟား ဟား”
“ဘာမွ မေတြ႔ပါဘူး ေလယဥ္စီးမယ္ဆိုလား သေဘၤာစီးမယ္ဆိုလား.. ဟား ဟား”
“ဟားးးးးးး သြားၿပီ ကိုႏိုင္ေဇာ္ႀကီးေတြ႔မွေတာ့ ေလာ္စပီကာ ငွားစရာလိုေတာ့မယ္ မထင္ဘူး.. အကို မဖြနဲ႔ေနာ္”
“ေအာင္မယ္.. ေအးပါ မဖြပါဘူး ဘီယာေတာ့ တိုက္ရမယ္.. ေနအံုး ညည္းဒီေန႔ ဘယ္အခ်ိန္အားမလဲ”
“ဘာလုပ္ဖို႔လဲ အကို.. ႏွစ္နာရီ မီတင္ေလ.. ေလးနာရီေလာက္ေတာ့ ၿပီးမယ္ထင္တယ္.. အဲ့ဒါၿပီးရင္ တစ္ခ်က္အားမယ္”
“ေအး.. နင့္ကိုေျပာစရာရွိလို႔.. အဲ့အခ်ိန္က်ရင္ ေတြ႔မယ္”

ကိုႏိုင္ေဇာ္ထြက္သြားေတာ့ ကၽြန္မနည္းနည္းေတာ့ အူလည္လည္ျဖစ္က်န္ခဲ့သည္။ သူနဲ႔ ကၽြန္မနဲ႔ အလုပ္ကိစၥမပတ္သက္ၾကပါ။ သူက Web Designer တစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Website Marketing ဘက္မွ မဟုတ္ေသာ ကၽြန္မႏွင့္ ဘယ္လိုမွ ပတ္သက္စရာအေၾကာင္းမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ Project ကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးစရာေတြလည္း ေပၚလာႏိုင္ေသးတာပဲေလဟု ကၽြန္မထင္မိသည္။ ထမင္းခပ္ျမန္ျမန္စား၊ မီတင္အတြက္ ျပင္ဆင္၊ မီတင္တြင္ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးရင္း ကၽြန္မ သူ႔ကိုလည္း စကားထပ္မေျပာအားခဲ့ပါ။ ညေနေလာက္က်ေတာ့ ကိုႏိုင္ေဇာ္ေရာက္လာသည္။ မုန္႔စားခ်ိန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူနဲ႔ ကၽြန္မ ထမင္းစားခန္းထဲတြင္ ေကာ္ဖီတူတူေသာက္ျဖစ္ၾကသည္။

“ငါ ေမးမလို႔.. ၿပီးေတာ့ ေျပာစရာရွိလို႔.. ေန႔လည္က နင္နဲ႔ ဂ်ီေတာ့မွာ ေျပာေနတာ နင့္ ရည္းစားလား”
“အင္း.. အကိုက ဘယ္လိုထင္တုန္း”
“ေ၀့လည္ေၾကာင္ပတ္က လုပ္ေနေသးတယ္.. ကိုေရ ခ်စ္ေရ ေခၚေနတာ ေတြ႔လိုက္သားပဲ.. ထားပါ အရွင္းႀကီးကို.. minthetswe1977@gmail.com ဟုတ္တယ္ေနာ္”
“အြန္႔ အကိုကလည္း ေမလ္းကအစ မွတ္မိတယ္ေတာ့ စပ္စုလိုက္တာ သူမ်ားကိစၥကုိ”
“ဟဲ့.. ေျပာစရာ ရွိလုိ႔ေပါ့.. ငါ့အသိမ်ား ျဖစ္ေနမလားလို႔.. စလံုးမွာ ေက်ာင္းတက္ေနတဲ့ မင္းသက္ေဆြမ်ားလား.. အရင္တုန္းက …………. Company မွာ လုပ္တယ္ေလ”
“ဟုတ္ပါ့ရွင္.. အကို႔ သူငယ္ခ်င္းလား”
“ေအး.. သိၾကတယ္ေလ.. ေနပါအံုး ညည္းတို႔ႏွစ္ေယာက္က အတည္လား”
“ဟုတ္.. သမီးဘက္က အတည္ပါ အကုိ”
“သူ႔ ဘက္ကေရာ”
“ခ်စ္တယ္လို႔ေတာ့ ေျပာတာပဲေလ.. I don’t know”

ပခံုးႏွစ္ဘက္ကိုတြန္႔ကာ ကၽြန္မ ေျပာလိုက္မိသည္။

“နင္ သူ႔အေၾကာင္း ဘယ္ေလာက္သိလဲ”
“သိပ္ေတာ့ မသိဘူး အကိုရဲ႕ .. သူနဲ႔ သမီးနဲ႔ အျပင္မွာ ခင္ၾကတယ္ဆိုေပမယ့္.. အြန္လိုင္းမွာ ေတြ႔ျဖစ္ၾကတာ ပိုမ်ားတယ္”
“သူ႔အေၾကာင္း ေသခ်ာမသိပဲ ခ်စ္တယ္ေပါ့ေလ.. ဟုတ္လား”
“ခ်စ္တယ္ ဆိုတ့ဲကိစၥမွာ တစ္ေယာက္အေၾကာင္း တစ္ေယာက္ ေသခ်ာသိဖို႔က အေရးပါသလား အကို.. ဒီအတိုင္းခ်စ္လို႔ မရဘူးလား.. အခ်စ္မွာ ဒါေတြလိုသလား”
“ေအးပါ.. နင္က အတည္ခ်စ္ေနေတာ့လည္း ထားပါေတာ့.. ငါ ေျပာမယ္.. နင္ စိတ္ခိုင္ခိုင္ထား.. ငါ နင့္ကို ညီမတစ္ေယာက္လိုခင္တာ သိတယ္ေနာ္”
“ဟုတ္ အကို.. အကို သမီးကို ေစတနာရွိတာ သိပါတယ္.. သူ႔အေၾကာင္းေျပာမယ္ဆိုလည္း ေျပာပါအကို”
“အင္း.. သူက မိန္းမရဖူးတယ္.. လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္က.. အခုေတာ့ ဘယ္လိုလဲဆိုတာ ငါ မသိေတာ့ဘူး”
“ဘုရားေရ.. အကို လာမေနာက္နဲ႔ေနာ္.. အကို သမီးကို ေနာက္ေနတာ ဟုတ္တယ္ မဟုတ္လား”
“ငါနင့္ကို ေနာက္လိုက္လို႔ ငါ့မွာ ဘာေတြမ်ား ထူးျခားသြားမွာမို႔လို႔လည္း .. ငါ့မွာ ဘာအက်ိဳးရွိမွာမို႔လို႔လည္.. ငါ့နင့္ကို ႀကိဳက္ေနတာလည္း မဟုတ္ဘူး”
“ေဆာရီး.. အကို စိတ္ဆိုးသြားရင္ ေဆာရီး.. သမီးက မယံုႏိုင္လို႔ပါ… သူလည္း သမီးကို ဒီအေၾကာင္းေတြ တစ္ခါမွ မေျပာျပဖူးဘူးေလ”
“မေျပာျပဖူးဘူးဆိုရင္ေတာ့ မရိုးသားလို႔ပဲ ငါ့ညီမ.. သြားေတာ့ မေမးနဲ႔ေနာ္.. တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ တစ္ခုခုျဖစ္လာရင္ နင့္အတြက္ ႏိုင္ကြက္တစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္တယ္.. ၀ွက္ဖဲလို သေဘာထားလိုက္ေပါ့”
“အကို.. သူတို႔အခု ကြဲသြားၾကၿပီလား.. ေျပာပါ အကိုရယ္.. အခုထိ အဆက္အသြယ္ ရွိေနၾကတုန္းလား..”
“ကြဲေနတာလား… ခြဲေနတာလား ဆိုတာေတာ့ သူတို႔မွပဲ သိလိမ့္မယ္ ညီမေလးရယ္.. ေယာက်ၤားေတြကို သတိနဲ႔ေတာ့ ဆက္ဆံေပါ့..ေၾသာ္ နာမည္တစ္ခ်က္မွတ္ထားအံုး.. သင္းသင္းျမတ္ တဲ့” Read the rest of this entry

ကြၽန္မ၏ ရင္ကြဲနာ..

Standard

အခ်စ္…….

အခ်စ္ဆိုေသာ စကားလံုးႏွစ္လံုးးဟာ ကၽြန္မကို အလဲထိုးႏွက္ခဲ့မယ္လို႔ ကၽြန္မ ဘယ္လိုလုပ္ ႀကိဳသိႏိုင္မွာတဲ့လဲ။ ကၽြန္မကေကာ.. အခ်စ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေသအလဲခံစားရလိမ့္မယ္လို႔ ဘယ္လိုလုပ္ ေတြးမိခဲ့မွာတဲ့လဲ။ ကၽြန္မစိတ္ကူးယဥ္ခဲ့သမွ် အခ်စ္နဲ႔ ပတ္သက္သမွ်ဟာ ရင္ခုန္စိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္းၿပီး ၾကည္ႏူးေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြနဲ႔ပဲ ျပည့္ႏွက္ေနခဲ့ေပမယ့္ တစ္ကယ္တမ္း အခ်စ္နဲ႔ နဖူးေတြ႕ ဒူးေတြ႔ႀကံဳရခ်ိန္မွာမွ အခ်စ္ဆိုတာ ၾကည္ႏူးမႈသက္သက္ကို ယူေဆာင္လာတာမဟုတ္မွန္း ကၽြန္မသိခဲ့ရတာပါ။ နာက်င္ခံစားမႈေတြ၊ စိုးစိိတ္နဲ႔ တိုးတိတ္ေနရတာေတြ၊ မ်က္ရည္ေတြနဲ႔ ေၾကကြဲစရာေကာင္းေတြဟာ ကၽြန္မသတ္မွတ္လိုတဲ့ အခ်စ္ရဲ႕သေကၤတပဲ ျဖစ္တယ္။ အို… သူမ်ားေတြေရာ အခ်စ္ဆိုတာကို ဘယ္လိုသတ္မွတ္ၾကသလဲကြယ္။ သူမ်ားေတြေရာ အခ်စ္နဲ႔ပတ္သက္ရင္ ကၽြန္မလိုပဲ ခံစားၾကသလား…။ ဟင့္အင္း မဟုတ္ဘူး… ကၽြန္မခ်စ္သူဟာ ကၽြန္မကို နာက်င္ေအာင္ တမင္သက္သက္ လုပ္ခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူ႔ရဲ႕သမားရိုးက် မထူးဆန္းေတာ့တဲ့ အခ်စ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေျခအေနေတြကို ၀င္ေရာက္ေျပာင္းလဲဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တဲ့ ကၽြန္မအျပစ္ေတြပဲ ျဖစ္ေနလိမ့္မလား။ ဒါေပမယ့္.. ဆိုး၀ါးလြန္းလွပါတယ္ အခ်စ္ရယ္။ ဒီအခ်ိန္ထိ တစ္ခါမွ မခ်စ္္ခဲ့ဖူးတဲ့ ကၽြန္မေလ.. အခ်စ္ဆိုတာကို တစ္ႀကိမ္တစ္ခါတည္းနဲ႔ကို သိပ္ေၾကာက္သြားခဲ့တာကို သူ႔့ေၾကာင့္လို႔ ကၽြန္မ အျပစ္မတင္လိုခဲ့ပါဘူး။ သူ႔ရဲ႕ သမားရိုးက် အယူအဆေတြ၊ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ေတြကို အထူးအဆန္းလုပ္ၿပီး အလူးအလဲခံစားမိခဲ့တဲ့ ကၽြန္မရဲ႕ ရူးသြပ္မႈေတြပါ။ ဒါေပမယ့္.. ကၽြန္မေလ ဒီရူးသြပ္မႈေတြကို ဆက္လက္သိမ္းထားရင္းနဲ႔ပဲ သူနဲ႔က်မွ ႀကံဳခဲ့ဖူးတဲ့ အခ်စ္ရဲ႕ ေၾကကြဲနာက်င္မႈေတြနဲ႔အတူ.. အခ်စ္ကို သိပ္ေၾကာက္သြားခဲ့ပါၿပီ။ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါတည္းသာ ခ်စ္ခဲ့ဖူးေပမယ့္ အဲ့ဒီတစ္ႀကိမ္တစ္ခါကလည္း တစ္ခါဆို ဆိုသေလာက္ ကၽြန္မကို မွတ္ေလာက္ေအာင္ ပညာေပးခဲ့တာ။ တစ္ေယာက္တည္းေသာ ေယာက်ၤားနဲ႔သာ ပတ္သက္ဖူးေပမယ့္လည္း တစ္ေယာက္ဆို ဆိုသေလာက္ ကၽြန္မကို နာက်င္မႈေတြ ခံစားေစခဲ့တာပါ။ တစ္ကယ္ပါ.. ခ်စ္ခဲ့ဖူးတယ္ဆိုတာ ကၽြန္မအတြက္ေတာ့ အမွားတစ္ခုလို႔သာ သတ္မွတ္ခ်င္ခဲ့ပါတယ္။

သူနဲ႔ကၽြန္မ ထူးထူးဆန္းဆန္းေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကတာ မဟုတ္သလို၊ ကၽြန္မကို အခ်စ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ခံစားမႈေတြ ေပးႏိုင္မယ့္ ေယာက်ၤားတစ္ေယာက္ ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္မဘယ္လိုမွ မေတြးခဲ့ရိုး အမွန္ပါ။ ကၽြန္မစိတ္ကူးယဥ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ေယာကၤ်ားတစ္ေယာက္ရဲ႔ ရုပ္ရည္နဲ႔ အရည္အခ်င္းမ်ိဳး သူ႔မွာ ရွိမေနခဲ့လိို မိန္းမတစ္ေယာက္ မက္ေမာေလာက္တဲ့ ဥစၥာစည္းစိမ္မ်ိဳးလည္း သူ႔မွာမပိုင္ဆိုင္ခဲ့ပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့့္ မိန္းကေလးေတြဟာ ခ်မ္းသာတဲ့ ေယာက်ၤားမ်ိဳးကို စိတ္ကူးယဥ္တတ္ၾကေပမယ့္ သူကေတာ့ ကၽြန္မနဲ႔ စသိတဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ကို ဘယ္လိုရင္ခုန္မႈမ်ိဳးကိုမွ မေပးစြမ္းႏိုင္ခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ သူနဲ႔ုစေတြ႔သည့္ေန႔က အမွတ္မထင္ သတိျပဳမိခဲ့တာကေတာ့ သူ႔လက္ေခ်ာင္းေလးမ်ားျဖစ္သည္။ ေယာက်ၤားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ အနည္းငယ္ၾကမ္းတမ္းသည္ဟု ေျပာ၍ရေသာ သူ႔တြင္ မိန္းကေလးမ်ားပင္ အရံႈးေပးေလာက္ေအာင္ သြယ္လ်လွပေသာ လက္ေခ်ာင္းကေလးမ်ားရွိသည္။ အႏုပညာသမား၏ လက္မ်ိဳးဟု စာအုပ္မ်ားတြင္ မၾကာခဏ ျမင္ဖူးေလ့ရွိေသာ ရွည္ရွည္သြယ္သြယ္ လက္ကေလးမ်ားျဖစ္သည္။ လက္သည္းထိပ္ကေလးမ်ားတြင္ ပန္းေရာင္သန္းေနျခင္းသည္လည္း ကဗ်ာဆန္ကာ လွပေနေသးေတာ့သည္။ လက္သည္းမ်ားကို တိတိရိရိညွပ္ထားတတ္ၿပီး ျဖဴႏုသြယ္လ်ေသာလက္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပန္းေရာင္သန္းေသာ လက္သည္းခြံကေလးမ်ားကို ကၽြန္မ မၾကာခဏ ခိုးကာ ေငးေမာမိဖူးပါသည္။ သူသည္ ပန္းခ်ီဆရာတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္သည္ဟု ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကၽြန္မသိလာရေသာအခါတြင္လည္း သူ၏ လွပေသာ လက္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဖန္တီးထားေသာ ႏုညံ့သည့္ အႏုပညာမ်ားကို ကၽြန္မခံစားၾကည့္ဖူးခ်င္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္မသည္ သူ၏ အႏုပညာမ်ားကို ခံစားရန္ အခုခ်ိန္ထိ အခြင့္အေရး မရွိေသးသလို သူ၏ အခ်စ္မ်ားကို အလံုးစံုပိုင္ဆိုင္ရန္လည္း အခြင့္အေရး မရွိေသးပါ။ Read the rest of this entry