Monthly Archives: July 2010

Advertisement :)

Standard

ကိုယ္ပိုင္ဒိုမိန္း ၊ ဟိုစတင္၀ယ္ယူလိုလွ်င္ဒီကိုလာပါ (www.Pusker.com)

ကဲ ဒိုမိန္း၀ယ္ဖို႔အခက္အခဲၿဖစ္ေနသူေတြ ၊ ဟိုစတင္ကိုေစ်းၾကီးေပးၿပီး ၀ယ္မသံုးခ်င္သူေတြအတြက္ ၿမန္မာႏိုင္ငံကေနလည္း ၀ယ္ရလြယ္ကူတဲ့ ၀ဘ္ဆိုက္ ေလးတစ္ခုနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးလိုပါတယ္ ။ ဒါကေတာ့ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ၿပဳလုပ္ထားတဲ့ Service ေပးတဲ့ ဆိုက္တစ္ခုၿဖစ္ပါတယ္ ။

အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာေတြကိုေတာ့ ၀ဘ္ဆိုက္ထဲကို ၀င္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အၿပင္မွာ ၁၅ က်ပ္ေလာက္ေပး၀ယ္ရတဲ့ ဒိုမိန္းကို ဒီဆိုက္ေလးမွာ ၁၀ က်ပ္နဲ႔ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါတယ္ ။ ေနာက္တစ္ခုက ဒိုမိန္း၀ယ္ယံုနဲ႔ Free hosting တစ္ခုကိုေပးဦးမွာတဲ့ ။ အရမ္းကို ေကာင္းမြန္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားပဲ ၿဖစ္ပါတယ္ ။ Hosting Plan ေတြကလည္း ေစ်းအသက္သာဆံုးပါပဲ ။ Golden Plan ဆိုတာကိုလည္း အသစ္ၿပဳလုပ္ထားပါေသးတယ္ ။

Unlimited plan ေတြလည္းေစ်းသက္သာလွပါတယ္ ။

ကိုယ္ပိုင္ဒိုမိန္း ဟိုစတင္ ၀ယ္ယူလိုသူေတြ အၿမန္ဆံုး သြားေရာက္ေလ့လာၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္ ။

Link : http://www.pusker.com

Environmental Protection by Youth Participation Conference

Standard

2010 – 2011 သည္ United Nations မွ Year of International Youth အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တိုင္းတြင္လည္း August 12 ကို International Youth Day အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေလ့ရွိၿပီး Youth Participation, Youth Development, Youth Movement အစရွိသည့္ အခမ္းအနားမ်ား ၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ကမၻာတစ္၀ွမ္းတြင္ ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိၾကသည္။ အသက္ (30) ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ Myanmar Youths In Action မွလည္း International Youth Day အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္. 2010 ခုႏွစ္ August 14 ရက္ေန႔တြင္ Conference တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနပါသည္။

2010 ခုႏွစ္သည္ လူသားတိုင္းအတြက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အႀကံဳေတြ႔ရဆံုး ကာလျဖစ္သည္။ အသိသာဆံုး ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ Climate Change သည္ လူသားတိုင္းကို အဆိုးရြားဆံုး ထိခိုက္ေသာ အရာတစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္လည္း ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တြန္းအားေပးမႈ ၊ ဦးေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိမ္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ၊ စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ား ၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားကို အားတက္သေရာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိၾကသည္။ International Youth Year ျဖစ္သည့္ 2010 – 2011 ခုႏွစ္တြင္ လူငယ္မ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈမ်ားသည္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑တစ္ရပ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း Youth Led Initiative, Youth Movement မ်ားကို အေလးေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

Myanmar Youths In Action သည္လည္း ျမန္မာလူငယ္မ်ား၏ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိမ္းသိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးလုိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ “Environmental Protection by Youth Participation” Conference ကို က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။ ထို ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လူငယ္မ်ား၏ အေရးပါမႈမ်ား ၊ သဘာပ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိမ္းသိမ္းေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ အရာမ်ားကို သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ကၽြမ္းက်င္သူ ဆရာ ၊ ဆရာမႀကီးမ်ားမွ ေဆြးေႏြးေဟာေျပာ သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ လူငယ္မ်ားမွလည္း မိမိတို႔၏ အိုင္ဒီယာမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ တင္ျပသြားၾကမည္ ျဖစ္သည္။

Open Call for Participation

Environmental Protection by Youth Participation Conference ကို စိတ္၀င္စားသည့္ မည္သူမဆို တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ ဆရာ / ဆရာမႀကီးမ်ား အျပင္ ေဟာေျပာသူမ်ားအျဖစ္ လူငယ္မ်ားကိုလည္း ဖိတ္ေခၚသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ စိတ္ကူးမ်ားကို ေဟာေျပာ ေဆးေႏြးလိုသူ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ အနည္းဆံုး အခ်က္ (10) ခ်က္ထက္ မပိုသည့္ ေဟာေျပာခ်က္ အၾကမ္းမ်ားကို info@myanmar-youths.com သို႔ ၾသဂုတ္လ (10) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ ေပးပို႔လာသူမ်ားထဲမွ အေကာင္းဆံုး အိုင္ဒီယာမ်ားကို ေပးပို႔သည္ လူငယ္ (3) ဦးအား Speaker မ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

Conference က်င္းပမည့္ ေနရာမွ Myanmar Info Tech တြင္ ျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို Myanmar Youths In Action Wall ေပၚမွ Update လုပ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Digital Native Workshop

Standard

The other day, I received an email inviting me to apply the “Digital Natives Workshop” that will be held in Taiwan from 15 – 17 August 2010. Here, I’m sharing that information so that all interested persons can apply  that workshop.

The Centre for Internet and Society in collaboration with the Frontier Foundation is holding a three day Digital Natives workshop in Taipei from 15 to 17 August, 2010. The three day workshop will serve as an ideal platform for the young users of technology to share their knowledge and experience of the digital and Internet world and help them learn from each other’s individual experiences.

Everybody has a story to tell, and with the Internet, it is possible to tell the story and be heard. Young people around the world use digital technologies to find a voice, an expression, a creative output and a space for dialogue. Gone are the days when the young were only to be seen and not heard. In the Web 2.0 world, the young are seen, heard and are making a dramatic change in the world that we live in.

As Internet and digital technologies become more widespread, the world is shrinking, time is replaced by Internet time, we are constantly connected and intricately linked to our contexts, our people, our cultures and our networks. And you, yes YOU are a part of this change. In fact, as Digital Natives– people who have found technologies as central to their lives – you are directly affecting the lives of many, sometimes even without knowing about it.

An Open Call for Participation

The Centre for Internet and Society (Bangalore, India) in collaboration with the Frontier Foundation (Taipei, Taiwan) are calling out to young technology users to share stories about how they have tried to change things around them with the use of digital and Internet technologies. Conversely, if you feel that the presence of these technologies has significantly changed you in some way, we want to hear about that too! These can be stories where you have made a significant impact by initiating campaigns or movements for a particular cause, stories where you have used technologies to cope with problems in your personal and social life through your online persona in the virtual World Wide Web or stories where a small blog you started, or a facebook group you created, or a plurk network that you started, or a discussion group that you participated in, led to a change that has a story to tell.

The three day workshop will select 20 participants from all around Asia and in the Middle East to come and share these stories, to interact with facilitators and scholars who have worked in different countries and areas, and to form a network of collaboration and support. We will give your stories a face, a voice and a platform where they can be heard in your own voice, in your own style and in your own formats. Participants can fill in an application form (as given below) and forward it to digitalnatives@cis-india.org by 15th July 2010.

Simultaneously a website will also be hosted online where the Digital Natives will contribute to the content. Selected participants will be encouraged to document in it. Expenses relevant to the project will be granted to the selected participants.

Application Form

 • Name:
 • Gender:
 • Age:
 • Primary language of communication:
 • Other languages you can read and write:
 • Email:
 • Postal address:
 • Describe your Internet related experience / initiative(s) in 300 words. Furnish with URLs where necessary. Optionally, if images and videos are part of the description, then upload them in a high resolution version to a secure website and provide the URL.
 • Write in a few sentences about your expectation from the workshop.
 • I declare that the above information is true to the best of my knowledge.
 • I agree that Digital Natives will use the material I have provided for public use.

Please note that the information you provide will be kept for purposes of the Digital Natives project. Materials which you submit will be used for reporting to sponsors and for public use relevant to the project.

Dates: 15, 16 and 17 August, 2010
Venue: Taipei (Taiwan)

Thanks and Regards’
Hasina Hasan
Digital Natives Co-ordinator
The Centre for Internet and Society
Phone: +91-80-40926283

Shaping Myanmar Youths In Action

Standard

What is the definition of youth and youth development? UN defines that the person between the age 15 – 24 is youth. Though, there are many differences and beliefs in defining the youth age range. Pls refer this link.

Then, what is the youth development?

Definition of Youth Development

Youth Development is a process which prepares young people to meet the challenges of adolescence and adulthood through a co-ordinated, progressive series of activities and experiences which help them to become socially, morally, emotionally, physically and cognitively competent. Positive youth development addresses the broader developmental needs of youth, in contrast to deficit-based models which focus solely on youth problems.

In many countries, including Myanmar, many organizations are working with the young people to create new opportunities and ideas. Yes, they all believe in the power of young people. Young people have inspiration, aspiration, resilience, integrity and compassion. They can lead the change, they can lead the society and finally, they can make the leader follow.

I also believe that young people in Myanmar have such power even though they are living under tight policies and control. Young people in Myanmar have already shown their power by contribution themselves in Nargis disaster 2008, most recent drought disaster 2010,  building many other informal organizations and society for charity and many more. Yes, many youth organizations structure based on charity for monasteries, nunnery schools, orphanages and problems effected area. For me, I want to organize the youth development organization to empower and encourage the young people who are the leaders of tomorrow. We’ll educate, empower, collaborate and engage the young people as much as we can.

With that purpose, we, like-minded young persons, organize Myanmar Youths In Action on World Environment Day June 5 as a youth development organization. MYIA is now working on environmental issues by growing trees and organizing environment seminars. It’s a starting stage. Starting from our environmental activities, we’ll organize the young people as much as we can and then, will continue our intended programs like education, empowerment and challenges.

Actually,

We are  not qualified enough for the survival of this organization, help us!

We are not strong enough for the firm foundation of this organization, support us!

We are not brilliant enough to create the new ideas for the organization, lead us!

We are not powerful enough to organize many young people, cooperate with us!

We need your comments and idea, contact us!

We want more fans on facebook, Join us!

Myanmar Youths In Action

Promote Your Page Too